Ποιότητα

Ποιότητα

Στόχος της εταιρείας ήταν πάντα η διαρκής ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών για υγιεινά και ποιοτικά αλλαντικά γι’ αυτό και η επιλογή του κρέατος γίνεται από πιστοποιημένα σφαγεία της Βορείου Ελλάδος. Ο ποιοτικός έλεγχος εφαρμόζεται  με το σύστημα  H.A.C.C.P. και οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων είναι συνεχείς για να διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο της ποιότητας και της γεύσης των παραγόμενων προϊόντων. Οι θερμοκρασίες των ψυχόμενων χώρων παρακολουθούνται από  καταγραφικό σύστημα, ώστε να διατηρούνται οι ιδανικές συνθήκες σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Copyright © 2011 Αλλαντικά ΡΕΚΟΡ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.